Ramblers Cymru

Elusen gerdded fwyaf blaenllaw Cymru.

Ein Ffocws

Fel elusen gerdded arweiniol Cymru, mae Ramblers Cymru wedi ymroi i helpu pawb, ym mhob man, i fwynhau cerdded a diogelu'r llefydd rydyn ni i gyd wrth ein bodd yn cerdded.

Ein cenhadaeth yw rhoi cerdded wrth galon pob cymuned, amddiffyn y llefydd rydyn ni i gyd yn mwynhau cerdded a gwella'r amgylchedd wrth greu Cymru wyrddach a mwy hygyrch i bawb.

Ramblers Cymru

Cymunedau sy'n cymryd rhan ac yn elwa o’r prosiect Llwybrau i Lesiant

ⓘ Cliciwch ar gymuned i lawrlwytho taflen gwybodaeth a darganfod mwy

Mwy o wybodaeth

Am fwy o wybodaeth am y prosiect, cysylltwch â ni ar PathstoWellbeing@ramblers.org.uk.

Mae'r prosiect hwn wedi derbyn cyllid drwy Raglen Datblygu Wledig Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru 2014-2020, sy'n cael ei ariannu gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.